facebook_3d twitter_3d g_3d youtube_3dMy status
Български (България)Македонски (Macedonian)SerbianTurkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Функционални възможности на СЛЕДА

There are no translations available.


● Следене в реално време движението и състоянието на всички МПС в системата
● Сигнализиране за аварийни ситуации
● Следене на определени групи превозни средства
● Визуализира изминати маршрути върху картата
● Генериране на пътен лист.
● Съставяне  на отчети със следния минимум информация:

 • начало и край на движение
 • изминати километри
 • максимална скорост
 • средна скорост
 • всички видове престои (малки, средни и продължителни)
 • градско и извънградско движение
 • посетени населени места
 • посетени обекти
 • различни видове отклонения по време на движение
 • графика на скоростта

● Съставяне на отчети  за състоянието на аналоговите и цифровите  входове:

 • графика на нивото на  горивото в резервоара
 • предупреждения за  рязко спадане нивото на  горивото върху графиката и визуализация върху  картата
 • визуализация върху картата местата на  превключване на цифровите входове
 • отчет на изминатото  разстояние с включени  цифрови входове (таксиметър и др.)
 • следене преминаване през неравности
● Създаване маршрути за движение, като следи графика за посещенията;

● Създаване обекти за посещения с възможност за времеви контроли за посещения:
 • следене времето и продължителността на посещения  на  всеки обект
 • смятане броя на посещения на даден обект за определен  период от време
 • генериране на нарушения при отклонения.
Създаване на разрешени/забранени области за движение;
● Въвеждане и следене на реалния километраж на автомобила.
● Разделяне на автомобилния парк по региони / по функционален признак.
● Прогнозируем разход на гориво по предварително зададена  разходна норма
● Измерване разстояния върху картата
● Анимация на движението на един или всички автомобили
● Анимация движението на всички МПС, синхронизирани по  време
● Запис на всички въздействия върху устройството при:
 • прекъсване на захранването
 • наличие или липса на GPS антена
 • липса на GPS сигнал
 • липса на GPRS свързаност

● Възможност за отдалечен достъп до базата (с клиентско приложение).