facebook_3d twitter_3d g_3d youtube_3dMy status
Български (България)Македонски (Macedonian)SerbianTurkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Защо да ползваме GPS система СЛЕДА?

There are no translations available.

Внедряването на  GPS системи води до:  
● Рязко подобряване  управлението на автомобилния  парк на фирмата
● Икономия на гориво - до 30%
● Уплътняване и икономия на работното време
● Контрол върху поставените транспортни задачи
● Значително повишаване на трудовата дисциплина